مربی تیم ملی بوکس بزرگسالان گفت: با حضور مربی کوبایی در ایران تغییر ساختار در دو ماه رویاپردازی است، اما حضور “رینالدو‌ فونتس” روح جدیدی به بوکس ایران تزریق کرده