وزیر امور خارجه در دومین سفرش به ایروان بعد از گذشت بیش از یک سال و در دیدار با مقامات ارمنستان، بار دیگر بر خواست جمهوری اسلامی ایران برای برقراری

سفارت ایران در استکهلم امروز رای دادگاه تجدیدنظر سوئد درباره حمید نوری را ناشی از نگاه سیاسی به این پرونده خواند و اعلام کرد که این سفارتخانه‌ به تلاش‌ها برای

وزیر امور خارجه با بیان ایکه اجازه ندهیم یک موجودیت اشغالگر و آپارتاید حرمت و اعتبار نظامات بین‌المللی در حوزه حقوق بشردوستانه را به سخره بگیرد، گفت:‌ مقاومت فلسطین، حرکتی