روسیه درگیر با اوکراین، روز سه شنبه در نمایش قدرت به رقبا از پروازهواپیماهای راهبردی خود به همراه جنگنده‌های رهگیر بر فراز دریای ژاپن خبر داد.