طلاعیه سازمان برنامه و بودجه کشور پیرامون مخالفت مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه بودجه 1403 کل کشوردرپی مخالفت مجلس شورای اسلامی با کلیات بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل

نایب رئیس انجمن ملی کیفیت ایران با بیان اینکه قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ضعیف است، گفت: براساس جلساتی که با حضور نمایندگان سازمان حمایت، تعزیرات و انجمن کیفیت