آقایان سیدجعفر شبیری، [رییس شعبه ۱۱ دیوان عالی‌ کشور] و [محمد هادی] عبدخدایی، [سفیر ایران در واتیکان] آمدند؛ با اظهار نگرانی از وضع اقتصادی و فرهنگی کشور، از من خواستند

محموزاده گفت: متأسفانه دولت از یک طرف حاضر به تغییر مدیران و وزرای ناکارآمد خود نیست، از سوی دیگر هم توان اداره امور کشور را ندارند و هر روز شاهد

مسعود زریبافان گفت: انتخاب رئیس مجلس، در دست بیش از ٢٩٠ نمایندهٔ مردم در مجلس شورای اسلامی است. خود نمایندگان تصمیم‌گیری خواهند نمود و ما به آن‌ها امر و نهی