عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس گفت: کسی که رئیس مجلس می‌شود، باید رئیس مجلس باقی بماند. وقتی نمایندگان به یک شخصی اعتماد می‌کنند، کار غیر اخلاقی است که رئیس مجلس کاندیدای رئیس جمهوری هم بشود؛ آن هم رئیس مجلسی که فردا قرار است از مجلس رأی بگیرد و هفته بعد کاندیدای رئیس جمهوری شود، به نظرم از لحاظ اخلاقی درست نیست.

کنایه سنگین به قالیباف: غیراخلاقی است اگر کسی رئیس مجلس شود و بعد کاندیدای ریاست جمهوری شود /رئیس مجلس باید رئیس مجلس بماند

به گزارش روانشناسی در مدیریت، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه اولویت کلان مجلس «نظارت» است، گفت: کسی که رئیس مجلس می‌شود، باید رئیس مجلس باقی بماند. وقتی نمایندگان به یک شخصی اعتماد می‌کنند، کار غیر اخلاقی است که رئیس مجلس کاندیدای رئیس جمهور هم بشود؛ آن هم رئیس مجلسی که فردا قرار است از مجلس رأی بگیرد و هفته بعد کاندیدای رئیس جمهوری شود، به نظرم از لحاظ اخلاقی درست نیست.

بنابر روایت جماران، مشروح گفتگوی احمد نادری را در ادامه می‌خوانید:

Leave a Reply