مدیرکل بهزیستی ایلام گفت: تعداد ۲ هزار و ۲۰۰ نفر از زنان سرپرست خانوار در استان ایلام تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی روستایی و عشایری هستند.

پوشش بیمه‌ای بیش از ۲ هزار نفر از زنان سرپرست خانوار در ایلام

حسین نورعلیوند مدیرکل بهزیستی استان ایلام، صبح چهارشنبه ۶ دی ماه در حاشیه جشنواره رسانه امید در گفت‌وگو با خبرنگار روانشناسی در مدیریت در ایلام گفت: تعداد ۲ هزار و ۲٠٠ نفر از زنان سرپرست خانوار در استان ایلام تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی روستای و عشایری هستند. وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۲۱۹ نفر از کودکان کار به میزان ۵ میلیارد ریال مورد حمایت مالی این ارگان قرار گرفته اند.    مدیرکل بهزیستی استان ایلام ادامه داد: همچنین پرداخت مستمری ویژه خانواده های دارای فرزند ۲ قلو به بالا به تعداد ۶۳۲ خانوار، راه اندازی ۱۲ گروه همیار زنان سرپرست خانوار، پوشش بیمه آتیه فرزندان تحت سرپرستی در خانواده برای ۵٠ نفر و برقراری مستمری ۴ هزار و ۳٠٠ خانواده، برای خانواده های نیازمند واجد شرایط پشت نوبت از جمله دیگر اقدامات معاونت اجتماعی بهزیستی استان ایلام در ۹ ماه نخست سال جاری است.    نورعلیوند خاطرنشان کرد: در مدت یاد شده به تعداد ۹ هزارو۷۶۴ نفر در قالب طرح  مددکاری و روانشناختی به مراجعان مراکز اورژانس اجتماعی خدمات مختلف مشاوره ای ارائه داده شده است. پایان پیام /

Leave a Reply