رئیس دفتر دولت اصلاحات به تجمع طیفی از روحانیون در قم آنهم با لباس نظامی واکنش نشان داد.

پس لرزه های تجمع روحانیون قم با لباس نظامی /ابطحی: ضربه سنگین بر پیکر روحانیت وارد می کنند

به گزارش روانشناسی در مدیریت، محمدعلی ابطحی، رئیس دفتر دولت اصلاحات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

تنظیم کنندگان مراسم حضور روحانیانِ لباس رزم پوشیده برای ⁧حجاب⁩ در ⁧قم⁩ ضربه های سنگینی بر پیکر نحیف شده وکم رمق ⁧روحانیت⁩ وارد می کنند.

‏حتی اگر معاریف و استوانه های حوزه هم در این مراسم شرکت نکرده باشند که نکرده بودند.

Leave a Reply