صادق طباطبایی: واضح است که برنامه‌ی آینده‌ی ایران در برنامه‌ی درازمدت تا آن‌جا که من اطلاع دارم استفاده از نیروگاه‌های اتمی نیست… این کارآموزها قراردادشان با سازمان انرژی اتمی در رژیم سابق بسته شده و گفتم تا آن‌جا که اطلاع دارم آن عده‌ای که در فرانسه بودند به ایران خواسته شدند.

نظر صادق طباطبایی درباره استفاده از نیروگاه‌های اتمی در سال 58 / دانشجویان این رشته را به ایران برگرداندند

به گزارش روانشناسی در مدیریت، در اردیبهشت ۱۳۵۸ صادق طباطبایی معاون سیاسی وزارت کشور از طرف مهندس بازرگان نخست‌وزیر دولت موقت برای بازدید از نمایندگی‌های سیاسی ایران در اروپا و انجام پاره‌ای مذاکرات اقتصادی و سیاسی به آلمان غربی سفر کرد. در این سفر خبرنگار صدای آلمان گفت‌وگویی با طباطبایی انجام داد. دو پرسش مهمی که در این گفت‌وگو مطرح شد درباره‌ی ادامه‌ی ساخت نیروگاه اتمی بوشهر بود که در سال ۵۵ و با تاسیس سازمان انرژی اتمی ایران با آلمان غربی بسته شده بود. در ادامه این بخش از مصاحبه‌ی یادشده را به نقل از روزنامه‌ی کیهان به تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۵۸ (ص ۶) می‌خوانید:

Leave a Reply