طرح پایش سلامت جسم و روان دانشجویان توسط دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی سازمان امور دانشجویان اجرایی شده و همزمان در شروع سال تحصیلی یا شروع ترم تحصیلی جدید باید نسبت به تکمیل فرم سلامت اقدام شود.

میز دانشجو| کارنامه سلامت دانشجویان چیست و چه کاربردی دارد؟

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه روانشناسی در مدیریت، در پی ابلاغیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تمام دانشجویان ورودی جدید و دانشجویان مشغول به تحصیل ملزم به ارائه کارنامه سلامت از طریق سامانه سجاد هستند، حتی دانشجویانی که در سال‌های تحصیلی گذشته این کارنامه را ارائه داده‌اند نیز ملزم به ارائه مجدد آن در شروع هر سال تحصیلی هستند. کارنامه سلامت دانشجویان شامل دو فرم می‌شود که یکی مربوط به سلامت روان و دیگری سلامت جسم است. پس از تکمیل این فرم‌ها و قرار دادن آن‌ها در سایت دانشگاه، این فرم در اختیار مرکز بهداشت و درمان دانشگاه قرار می‌گیرد. این مراکز با بررسی دقیق فرم‌ها، دانشجویانی که نیاز به خدمات روانشناسی، مشاوره‌ای و همچنین خدمات بالینی دارند را شناسایی کرده و در طول سال تحصیلی پیگیر تمامی موارد مشکوک این کارنامه هستند. برخی از دانشجویان ابهاماتی برای تکمیل کارنامه سلامت جسم و روان دارند که در زیر به سؤالات آنها پاسخ داده شده است. چه زمانی باید اقدام به تکمیل کارنامه سلامت جسم و روان کنیم؟ در شروع سال تحصیلی جدید یا شروع ترم تحصیلی جدید باید اقدام شود. کدام مقاطع دانشگاهی ملزم به تکمیل کارنامه سلامت دانشجویی هستند؟ تمام مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری ملزم به تکمیل کارنامه سلامت هستند. آیا تمامی دانشجویان چه شاغل به تحصیل و چه ورودی جدید نیاز به تکمیل کارنامه سلامت جسم و روان دارند؟ بله، تمامی دانشجویان چه ورودی جدید و چه شاغل به تحصیل باید کارنامه سلامت جسم و روان را تکمیل کنید. پس از تکمیل پرسشنامه کارنامه سلامت روان چگونه می‌توانیم پاسخ‌های داده شده خود را ویرایش کنیم؟ از دانشگاه بخواهید تا درخواست شما را با زدن دکمه نیاز به بازبینی برای ویرایش به کارتابل شما بازگردانند. آیا درخواست کارنامه سلامت روان پس از تکمیل به دانشگاه فرستاده می‌شود؟ بله، پس از تکمیل کارنامه سلامت روان درخواست برای بررسی به دانشگاه فرستاده می‌شود. کارنامه سلامت شامل چه مواردی است؟ کارنامه سلامت دانشجویان شامل دو فرم سلامت روان و سلامت جسمانی است. پایان پیام/  

Leave a Reply