چت بات‌های هوش‌مصنوعی هرروز بیشتر از قبل پیشرفت می‌کنند. به تازگی یکی از این ربات‌ها امکان شبیه‌سازی گذشتگان را فراهم کرده است. افرادی که از این ربات‌ استفاده کرده‌اند می‌گویند به حدی شبیه‌سازی به واقعیت نزدیک است که افراد احساس می‌کنند، عزیزانشان واقعا از آن سوی قبر با آن‌ها صحبت می‌کنند. با این حال به نظر می‌رسد چنین ربات‌هایی برای مردم خطرساز باشند.

مردگان از خاک بیرون آمدند!

تینا مزدکی: دو جامعه شناس به نام Tomasz Hollanek و Katarzyna Nowaczyk-Basińska، نگرانی خود را در مورد زندگی پس از مرگ دیجیتال ابراز کرده‌اند. آن‌ها بر این باورند که چت‌بات‌هایی که از افراد متوفی تقلید می‌کنند و گاهی اوقات ربات‌های مرده، ربات‌های‌غم‌انگیز یا روح‌ربات نامیده می‌شوند، چندین سوال کلیدی اجتماعی و اخلاقی را مطرح می‌کنند.

Leave a Reply