علی نیکزاد از ادامه حضور در انتخابات ریاست جمهوری انصراف داد.

علی نیکزاد انصراف داد

به گزارش روانشناسی در مدیریت، بنابرآنچه ایسنا روایت می‌کند،طبق شنیده‌ها علی نیکزاد از حضور در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری انصراف داده است.

Leave a Reply