رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور احکامی، سرپرستان دانشگاه آزاد واحدهای استهبان، داریون و شهرضا را منصوب کرد.

سرپرستان 3 واحد دانشگاه آزاد منصوب شدند

 به گزارش گروه دانشگاه روانشناسی در مدیریت به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی احکامی جداگانه، سیدمحمود داودی را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان، سیدمحمدرضا رئیس‌السادات را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد داریون و مهران مجلسی را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا منصوب کرد. در متن احکام طهرانچی آمده است: «برادر گرامی جناب آقای سیدمحمود داودی  با سلام بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان» منصوب می‌شوید. از جنابعالی انتظار می‌رود با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های معنوی، مادی و سرمایه‌های انسانی دانشگاه به ویژه تقویت نقش‌آفرینی اعضای هیأت علمی و کارکنان در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ کیان دانشگاه، گسترش فضای انقلابی و ارتقای علمی دانشگاه و همچنین اجرای برنامه پنج ساله دانشگاه آزاد اسلامی و اعتلای واحد اهتمام ورزید.» لازم به ذکر است سیدمحمود داودی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده است که پیش از این معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده را برعهده داشته است. انتصاب سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد داریون «برادر گرامی جناب آقای سیدمحمدرضا رئیس‌السادات  با سلام  بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد داریون» منصوب می‌شوید. از جناب‌عالی انتظار می‌رود با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های معنوی، مادی و سرمایه‌های انسانی دانشگاه به ویژه تقویت نقش‌آفرینی اعضای هیأت علمی و کارکنان در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ کیان دانشگاه، گسترش فضای انقلابی و ارتقای علمی دانشگاه و همچنین اجرای برنامه پنج ساله دانشگاه آزاد اسلامی و اعتلای واحد اهتمام ورزید.» گفتنی است سیدمحمدرضا رئیس‌السادات دارای دکتری فیزیک دریا و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی‌ریز است که پیش از این رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی‌ریز بوده است. انتصاب سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا «برادر گرامی جناب آقای مهران مجلسی  با سلام   بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا» منصوب می‌شوید. از جناب‌عالی انتظار می‌رود با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های معنوی، مادی و سرمایه‌های انسانی دانشگاه به ویژه تقویت نقش‌آفرینی اعضای هیأت علمی و کارکنان در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ کیان دانشگاه، گسترش فضای انقلابی و ارتقای علمی دانشگاه و همچنین اجرای برنامه پنج ساله دانشگاه آزاد اسلامی و اعتلای واحد اهتمام ورزید.» لازم به ذکر است مهران مجلسی با دارا بودن مدرک دکتری حرفه‌ای دامپزشکی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان است که سوابقی ازجمله سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی  واحد نائین را در کارنامه اجرایی خود دارد. پایان پیام/

Leave a Reply