رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی کلانشهر تبریز گفت: رسانه ها باید زبان گویای مردم باشند و افکار عمومی را در رساندن مطالبات به مسئولان، نمایندگی و مدیران را پاسخگو کنند.

رسانه‌ها مدیران را پاسخگو کنند

به گزارش روانشناسی در مدیریت از تبریز، غلامرضا احمدی امروز  در اختتامیۀ دومین رویداد رسانه ای تبریزنگار در جمع اهالی رسانه شهر، اظهار کرد: مقولۀ مشارکت آحاد مردم خصوصاً نخبگان فرهیخته در تعیین سرنوشت خودشان و در تصمیم‌گیری‌هایی که به زندگیشان مربوط است، از نظر کارشناسان محل تامل و توجه است. وی افزود: برای شهرداری و شورای اسلامی کلانشهر تبریز هم تحقق وفاق اجتماعی و افزایش مشارکت موثر مردمی، یک ضرورت و اولویت به حساب می آید. رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی کلانشهر تبریز با بیان اینکه برای افزایش مشارکت مردم در ادارۀ امور شهر و تصمیم گیری های مدیریت شهری، بسترسازی، آگاهی دهی، فرهنگسازی و آموزش بهترین راه ها هستند، افزود: جایگاه رسانه ها در این فرهنگسازی و نهایتاً جلب مشارکت مردمی، جایگاهی انکارناپذیر است و به رغم اینکه همۀ بخش ها در فرهنگسازی، سهم خود را دارند اما هیچ کدام به اندازۀ رسانه ها اثرگذار نیستند. احمدی عنوان کرد: باید برای استفادۀ بیشتر از ظرفیت رسانه ها برای تقویت مشارکت مردم در ادارۀ امور شهر و ایجاد تفاهم بیشتر بین مردم و مدیران شهری، ساز و کاری تعیین و بسرعت عملیاتی شود چرا که عقب ماندگی هایی در این خصوص داریم و باید گام های بزرگ تری در این مسیر برداریم. وی در تبیین انتظارات خود از رسانه ها نیز گفت: رسانه ها باید زبان گویای مردم باشند و افکار عمومی را در رساندن مطالبات به مسئولان، نمایندگی و مدیران را پاسخگو کنند. احمدی همچنین به طراحی و برگزاری برنامه های متعدد فرهنگی و اجتماعی توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و خانواده فرهنگی شهرداری تبریز در طول سال اشاره و اظهار کرد: به رغم کثرت برنامه های فرهنگی و اجتماعی، اما ضرورت دارد این برنامه ها به شکلی موثر به سمع و نظر مردم برسند و نظرات ایشان هم برای بهبود کار در اختیار مدیران شهری قرار گیرد. رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی کلانشهر تبریز ادامه دارد: انتظار می رود با وجود رسانه های وزین و دغدغه مندی، انگیزه، توان و تجاربی که از فعالان رسانه ای سراغ داریم، برنامه های فرهنگی و اجتماعی، در راستای فرهنگسازی و تقویت مشارکت عمومی بیش از گذشته در کانون توجه رسانه ها باشد. وی با تمجید از همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز در برگزاری رویداد رسانه ای تبریزنگار، به واصل شدن آثار فاخر رسانه ای به این رویداد رسانه ای اشاره کرد و گفت: امیدواریم این رویداد با قدرت ادامه پیدا کند تا اهداف تعریف شده، تحقق یاید. رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی کلانشهر تبریز از انتقاد رسانه ها با همراه داشتن «پیوست پیشنهادی» استقبال کرد و افزود: فعالان رسانه ای به عنوان ناظران بیرونی، مسایل شهر را به خوبی می بینند و می توانند به شکل انتقاد مطرح کنند اما این انتقادها زمانی اثرگذارتر می شود که حاوی پیشنهاد برای برون رفت از مشکلات مد نظر باشد و اگر نقد رسانه ها اینچنین باشد، به دیدۀ منت پذیرفته و آن را روی دیدگانمان قرار می دهیم. پایان پیام/60027  

Leave a Reply