راهپیمایی محکومیت حادثه تروریستی کرمان در تبریز و با حضور مردم شهید پرور و انقلابی استان پس از اقامه نماز جمعه و همراه با نمازگزاران برگزار شد. مسیر راهپیمایی از مبدا مصلی امام خمینی (ره) آغاز شد و تا میدان ساعت ادامه داشت.

راهپیمایی  مردم تبریز در محکومیت جنایات تروریستی کرمان

Leave a Reply