نمودار تجمیعی ورود و خروچ پول به بازار سهام نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری حدود ۶ همت پول از بازار خارج شده است. 

خروج ۶ هزارمیلیارد تومان پول حقیقی از این بازار فرار کرد

به گزارش روانشناسی در مدیریت، ارزش تجمیعی ورود یا خروج سهامداران حقیقی از سهام و صندوقهای معامله پذیر از ابتدای سال جاری نشان می‌دهد  تا نیمه خرداد ماه حدود 6 هزار میلیاردتومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شده است.

تسنیم نوشت: در همین مدت حدود 4 هزار  میلیارد تومان پول حقیقی وارد صندوقهای معامله پذیر شده است. تا نیمه خرداد ماه نرخ بازدهی اوراق نیز به حدود 36 درصد رسیده است.

۲۲۳۲۲۳

Leave a Reply