روابط عمومی بانک ملت اعلام کرد: همه سامانه‌های این بانک در شرایط پایدار و در حال ارائه خدمت به مشتریان است.

تکذیب اختلال در سامانه‌های بانک ملت

به گزارش روانشناسی در مدیریت،‌ در پی درج مطالبی در فضای مجازی مبنی بر بروز اختلال در سامانه‌های بانک ملت، روابط عمومی این بانک ضمن تکذیب اختلال در سامانه‌های بانک ملت اعلام کرد: تمامی سامانه‌های این بانک در شرایط پایدار و در حال ارائه خدمت به مشتریان است. برخی رسانه ها با انتشار خبری نادرست، مدعی اختلال در سامانه های بانکداری این بانک شدند. تمامی سامانه های غیرحضوری این بانک و همچنین شعب در شرایط پایدار قرار دارد و با اختلالی نیز مواجه نبوده است. پایان پیام/

Leave a Reply