معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان گفت مشمولان غیر غایبی که متقاضی تمدید موعد اعزام به دلیل همزمانی خدمت دو برادر هستند می توانند تا پایان خدمت دوره ضرورت برادر حین خدمت از تمدید تاریخ اعزام به خدمت بهره مند شوند.

تمدید تاریخ اعزام به خدمت مشمول تا پایان خدمت برادر

به گزارش روانشناسی در مدیریت استان سمنان ،سرهنگ حسین پیوندی در گفت و گویی بیان داشت: برابر ماده ۲۴ قانون خدمت وظیفه عمومی در مواردی که دو برادر همزمان در شرایط اعزام به خدمت قرار دارند در صورتیکه یکی از برادران در حال خدمت باشد. برادر دیگر در صورت نداشتن غیبت تا پایان خدمت برادر خود میتواند تاریخ اعزامش را تمدید کند.

این مقام انتظامی گفت: مشمول فاقد غیبت جهت تمدید تاریخ اعزام به خدمت می بایست به همراه برگ اشتغال به خدمت برادر جهت تمدید تاریخ اعزام به خدمت به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰) مراجعه کند .

سرهنگ حسین پیوندی ادامه داد: در مواردیکه تاریخ اعزام به خدمت دو برادر همزمان باشد. تاریخ اعزام به خدمت یکی از آنان به مدت دو ماه تمدید میشود و در صورت ارائه گواهی اشتغال به خدمت مشمول میتواند تا پایان خدمت دوره ضرورت برادر حین خدمت از تمدید تاریخ اعزام به خدمت بهره مند شود .

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان در پایان گفت: مشمولان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir. سامانه تلفن گویا به شماره ۹۶۴۸۰ و یا کانال سازمان در پیام رسان سروش به نشانی ‏sarbazvazifeh@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

46

Leave a Reply