بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف شد با توجه به شأن و منزلت خانواده معظم شهدا و ایثارگران و ضرورت توسعه خدمت رسانی به ایشان از طریق مراجع ذی ربط و با هدف تقویت عدالت و حمایت هدفمند، ارتقای اثر بخشی و افزایش رضایت مندی جامعه هدف اقداماتی را انجام دهد.

بنیاد شهید مکلف به حمایت از خانواده شهدا و ایثارگران شد

به گزارش خبرنگار سیاسی روانشناسی در مدیریت، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یک‌شنبه، 28 آبان) مجلس شورای اسلامی، بند ج ماده ۳۱   لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف شد با توجه به شأن و منزلت خانواده معظم شهدا و ایثارگران و ضرورت توسعه خدمت رسانی به ایشان از طریق مراجع ذی ربط و با هدف تقویت عدالت و حمایت هدفمند، ارتقای اثر بخشی و افزایش رضایت مندی جامعه هدف در ارائه خدمات نسبت به اصلاح تنقیح و تجمیع کلیه قوانین و مقررات موجود در حوزه خدمات رسانی به ایثارگران از جمله قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید جانباز از کار افتاده و مفقود الاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی تا پایان سال اول برنامه متناسب با نوع و سابقه ایثارگری، میزان از کار افتادگی با لحاظ سن و دهک درآمدی با ترتیبات قانونی اقدام نماید. ج – بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است با توجه به شأن و منزلت خانواده معظم شهدا و ایثارگران و ضرورت توسعه خدمت رسانی به ایشان از طریق مراجع ذی ربط و با هدف تقویت عدالت و حمایت هدفمند، ارتقای اثر بخشی و افزایش رضایت مندی جامعه هدف در ارائه خدمات نسبت به اصلاح تنقیح و تجمیع کلیه قوانین و مقررات موجود در حوزه خدمات رسانی به ایثارگران از جمله قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید جانباز از کار افتاده و مفقود الاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی تا پایان سال اول برنامه متناسب با نوع و سابقه ایثارگری، میزان از کار افتادگی با لحاظ سن و دهک درآمدی با ترتیبات قانونی اقدام نماید. ۱ -فرزندان و همسران شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین مختلف برای شخص جانباز ۵۰ وبالاتر به استثنای حق پرستاری کاهش ساعات کاری و حالت اشتغال برخوردارند. ۲- حکم مربوط به سقف خالص پرداختی حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها از هر محل و تحت هر عنوان شامل بیمه بازنشستگی ومعافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (٥٦) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران شامل ایثارگران نمی شود. 3-همسران و فرزندان شهدایی که به صورت پیش از موعد یا عادی بازنشسته یا استعفا یا باز خرید شده اند با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال میتوانند با عدم کاهش حقوق و مزایای پست قبلی در صورت تنزل پست، به خدمت اعاده و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند. در صورت دریافت پاداش پایان خدمت در بازنشستگی اول پاداش مذکور به آن سنوات مجدداً به این افراد تعلق نمی گیرد.  4-کلیه فرزندان شهدایی که به دلیل حوادث ناشی از کار یا غیر ناشی از کار فوت یا به تشخیص کمیسیون پزشکی مربوطه از کار افتاده کلی یا جزئی میگردند به منظور جلوگیری از تبعات اجتماعی آن و حفظ کرامت خانواده شهدا، ملاک برقراری مستمری آنان حقوق و مزایای مشمول حق بیمه ماه آخر منتج به فوت یا از کار افتادگی کلی یاجزئی بصورت کامل خواهد بود. -کلیه فرزندان و همسران شهدای شاغل در دستگاههای موضوع ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران میتوانند با حداکثر ده سال سنوات ارفاقی و براساس حقوق و مزایای مشمول حق بیمه آخرین ماه منتج به بازنشستگی با دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند. 6- کلیه امکانات بهداشتی درمانی تشخیص ،توانبخشی آموزشی پیشگیری ،دارو تجهیزات پزشکی و آمبولانس که مورد نیاز جانبازان پنجاه درصد (۵۰) درصد و بالاتر مصرح در قانون جامع خدمات رسانی میباشد به ایثارگران در قوانین مرتبط به همسران و والدین و فرزندان شهداء تسری پیدا می نماید. 7-عبارت بر عهده دستگاه متبوع مستخدم و فرزند شهید به ترتیب به بعد از کلمه شاغل و بازنشسته دربنده ب » ماده (۱۳) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اصلاحی ۱۳۹۷ اضافه می گردد. 8-مواد (۸۶) تا (۹۱) قانون برنامه ششم توسعه تنفیذ می گردد. 9-متن زیر جایگزین بند «ذه ماده (۸۸) قانون برنامه ششم توسعه می گردد:  ذ- رزمندگان به ازای هر ماه حضور داوطلبانه در جبهه مشمول ده درصد (۱۰) معافیت از پرداخت مالیات موضوع ماده (٥٦) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می شوند. ۱۰ مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و همچنین شهدای امنیت تسری می یابد. پایان پیام/

Leave a Reply