با آغاز فرآیند اخذ رای در سفارت جمهوری اسلامی ایران در استرالیا، دو ردوم انتخابات ریاست جمهوری ایران در خارج کشور رسما آغاز شد. منبع: دانشجو

ببینید | لحظه آغاز انتخابات در سفارت جمهوری اسلامی ایران در استرالیا

Leave a Reply