موشک‌های بالستیک ایران در حال عبور از آسمان عراق به سمت اسرائیل هستند./سپاه پاسداران

ببینید | تصویری از موشک‌های بالستیک ایران در حال عبور از آسمان عراق به سمت اسرائیل

Leave a Reply