شب عید فطر یکی از شب‌های برجسته و برتر است و در فضیلت و ثواب عبادت و احیای آن روایات بسیاری وارد شده، از جمله در روایت آمده آن شب کمتر از شب قدر نیست و برای آن چند عمل مستحب نقل شده است.

ببینید | احیای شب عید فطر کمتر از شب قدر نیست!

به گزارش «مبلغ»، آیت‌الله حاج آقا مجتبی تهرانی می‌گفت: مطابق روایت، شب عید فطر کم‌تر از شب قدر نیست، این روایت اشاره به این موضوع دارد که آن آثاری که شب قدر بر اعمال ما مترتب می‌شود، چه بسا آن آثار هم در شب عید فطر برای ما مترتب شود.

Leave a Reply