در ۹ ماه گذشته بیش از ۱۵ هزار نوبت دیالیز در مجتمع دارویی درمانی هلال ایران انجام شد.

انجام بیش از ۱۵ هزار نوبت دیالیز در مجتمع دارویی درمانی هلال احمر

به گزارش گروه سلامت روانشناسی در مدیریت، شاهرخ رامین، رئیس مجتمع دارویی درمانی هلال ایران گفت: در نه ماه سال جاری، مرکز همودیالیز این مجتمع ۱۵ هزار و ۶۲ نوبت خدمت دیالیز به بیماران این مرکز در دو بخش آقایان و بانوان ارائه کرده است. رئیس مجتمع دارویی درمانی هلال ایران افزود: این خدمات در دو نوبت کاری صبح و عصر و با ۳۸ تخت فعال انجام پذیرفته که در مجموع در نه ماه گذشته بیش از ۶۰ هزار ساعت خدمات انجام دیالیز توسط کارکنان این مرکز به بیش از ۱۳۳ نفر از بیماران این حوزه درمانی ارائه شده است. یادآور می‌شود مرکز همودیالیز مجتمع دارویی درمانی هلال ایران در سال ۱۳۸۱ تأسیس و در حال حاضر با حضور ۲۳ نفر از پرسنل مجرب این حوزه مشغول به فعالیت است. پایان پیام/

Leave a Reply