وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت «سرکوب و برخورد خشن پلیس و نیروهای امنیتی آمریکا با اساتید و دانشجویان معترض به نسل‌کُشی و جنایات جنگی رژیم اسرائیل در دانشگاه‌های مختلف این کشور، عمیقا مورد نگرانی و انزجار افکار عمومی جهان است».

انتقاد امیرعبداللهیان از سرکوب دانشجویان در آمریکا

Leave a Reply