فلسطینی‌ها فیلم لحظه اعدام میدانی «رامی جندب» در حالی که زخمی بر روی زمین افتاده بود، به دست نظامیان اسرائیلی را منتشر کردند.

انتشار لحظه اعدام میدانی جوان فلسطینی بدست نظامیان اسرائیلی

به گزارش گروه بین‌الملل روانشناسی در مدیریت، اردوگاه «الفارعه» در جنوب شهر «طوباس» بامداد و صبح جمعه شاهد یورش گسترده نظامیان اسرائیلی بود، اشغالگران به قصد بازداشت چند جوان فلسطینی وارد اردوگاه شدند و هفت فلسطینی را به شهادت رساندند. در این میان اما نحوه شهادت «رامی جمال المجندب» جوان ۲۵ ساله در حالی که زخمی بر روی زمین افتاده بود، توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده است؛ فیلم لحظه شهادت او منتشر شده و نشان می‌دهد، نظامیان اشغالگر به سوی رامی الجندب، در حالی که زخمی بود، تیراندازی می‌کنند. رامی الجندب یک روز بعد در بیمارستان بر اثر شدت جراحات به شهادت رسید.  

Leave a Reply