مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به آخرین وضعیت ذخیره آبی ۸ سد بزرگ استان اصفهان، گفت: مجموع ذخیره آب سدهای بزرگ استان اصفهان به 534میلیون مترمکعب رسید.

افزایش ذخیره آبی ۸ سد بزرگ اصفهان

به گزارش روانشناسی در مدیریت به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان، حسن ساسانی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان با اشاره به آخرین وضعیت ذخیره آبی ۸ سد بزرگ استان اصفهان، اظهار کرد: ذخیره سد مخزنی زاینده‌رود با ظرفیت نرمال یک میلیارد و ۲۳۹ میلیون متر مکعب امروز به ۴۰۶ میلیون مترمکعب رسید. وی با بیان اینکه ذخایر آب سدهای اصفهان به ۵۳۴ میلیون مترمکعب رسید، افزود: سد گلپایگان در حال حاضر ۶.۹۳ میلیون مترمکعب آب ذخیره داشته است و حجم آن نسبت به سال گذشته در مدت زمان مشابه ۱۵ درصد افزایش و در مقایسه با بلند مدت ۲۸ درصد افزایش داشته است. ساسانی با بیان اینکه ذخیره سد قره‌آقاچ سمیرم به ۱۷.۵۸ میلیون مترمکعب رسیده است، گفت: ذخیره سد حنای سمیرم به ۱۳.۴۶ میلیون مترمکعب رسیده است، حجم این سد در مقایسه با بلند مدت ۴۴درصد افزایش ذخیره آبی دارد. مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان ادامه داد: سد خمیران در تیران و کرون تا امروز ۱.۵۶میلیون مترمکعب ذخیره آبی داشته است، ذخیره این سد نسبت به سال گذشته ۶۳ درصد افزایش داشته است. وی خاطرنشان کرد: سد باغکل واقع در خوانسار نیز هم اکنون ۱.۳۹ میلیون مترمکعب آب دارد و بر این اساس حجم آبی سد باغکل نسبت به میانگین بلند مدت ۴۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. ساسانی میزان آب ذخیره شده در سد کمانه را ۲.۸۰ میلیون متر مکعب اعلام کرد و افزود: میزان پرشدگی سد آغچه ۰.۲۹ میلیون متر مکعب است. پایان پیام/۶۳۱۰۱/

Leave a Reply