کوسه ببری نماد استرالیایی‌ها را درست در مقابل یک زیست شناس استفراغ کرد.

از انسان تا تلویزیون و سنگ‌ها، این کوسه به هیچ چیز رحم نمی‌کند!

به گزارش روانشناسی در مدیریت،دقیقا مشخص نیست که کوسه‌های ببری از چه چیزی تغذیه می‌کنند؛ آن‌ها از پرندگان دریایی، سایر کوسه‌ها، انسان،ها، لاستیک‌ها، پلاک‌ها و حتی یک تلویزیون‌های کوچک یک گاز می‌گیرند.

Leave a Reply