مدیرکل امور مالیاتی کردستان اعلام کرد: کالاهای وارداتی مرزنشینان در مرحله ترخیص صرفاً مشمول پرداخت پنجاه درصد (۵۰%) میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای ورود قطعی کالا هستند.

احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری و ملوانی

مصطفی فعله گری مدیرکل امور مالیاتی کردستان اظهار کرد : در متن بخشنامه ابلاغی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیرامون احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری و ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان اعلام شده که به منظور هدایت تدریجی مبادلات موضوع این قانون در مرزها به چهارچوب تجارت رسمی کالاهای وارداتی از طریق مبادلات در مرحله ترخیص کالا صرفاً مشمول پرداخت پنجاه درصد (۵۰) میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای ورود قطعی کالا هستند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیات‏ها معاف هستند.

همچنین در مرحله فروش کالا توسط مشمولین، مابه التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید، به عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای ایشان لحاظ می شود اما مابقی زنجیره تبادل کالا در کشور موظف به پرداخت کامل آن هستند.

وی افزود: امهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق به کالاهای وارداتی موضوع این ماده، با اخذ تضامین معتبر (موضوع بند (ح) ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ و اصلاحات بعدی آن) و حداکثر به مدت سه ماه از تاریخ ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز است.

46

Leave a Reply