گربه‌ایی وارد جعبه تقسیم برق شد و برق نیمی از تهران رفت.

اتفاق عجیب درباره علت قطع برق تهران / عکس قبض برق ۶۰ سال پیش!

به گزارش روانشناسی در مدیریت، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۴۳ برق نیمی از مناطق تهران قطع شد و نمایندگان مجلس شورای ملی و بیماران چند بیمارستان به علت قطع برق دچار مشکل شدند.

روزنامه اطلاعات ۲۶ اردیبهشت ۱۳۴۳ گزارشی از علت قطع برق پایتخت منتشر کرد. گزارش را بخوانید و تصویر قبض برقی متعلق به سال ۱۳۴۳ را تماشا کنید.

۲۲۳۲۲۵

Leave a Reply