تحقیق تاريخ تشكيلات مالي عباسيان

پروژه تاريخ تشكيلات مالي عباسيان,تاريخ تشكيلات مالي عباسيان,تحقیق در مورد تاريخ تشكيلات مالي عباسيان,دانلود تحقیق تاريخ تشكيلات مالي عباسيان,دانلود رایگان تحقیق تاريخ تشكيلات مالي عباسيان,مقاله تاريخ تشكيلات مالي عباسيان,مقاله در مورد تاريخ تشك
تحقیق تاريخ تشكيلات مالي عباسيان

رفتن به سایت اصلی

بخشی از متن تحقیق:تشکيلات اداری , مالی عباسيانمقدمه
: در اوايل حضور اسلام خود خليفه به همه کارها می رسيد , دفتر اموال را
نگهداری می کرد اما همين که ممالک اسلامی توسعه يافت , خلفای اسلامی به
تقليد از شاهان ايرانی و امپراطوری روم کارهای مهم دولتی را ميان مأمورين
متعدد تقسيم کردند .1 عباسيان نخستين فرمانروايان اسلام هستند که وزارت را
تأسيس کردند . و آن را به ايرانيان واگذاردند . در ابتدای تحقيق به تشکيلات
اداری که برگرفته از دولت ساسانی است می پردازيم و سپس به مباحث مالی و
ثروتهای عباسيان اشاره می کنيم .الف ) تشکيلات اداریوزارت :وزارت
از مهمترين پايگاههای سلطنتی و اساس همه پايگاههای پادشاهی است . زيرا نام
آن بر مطلق ياری دلالت می کند , چه اين کلمه يا از « موازات » به معني
معاونت و يا « وِزر » به معنی سنگينی مأخوذ است و گويي وزير با اعمال خويش
سنگيني های کار سلطنت را بر دوش می گيرد .2در قرآن کريم لفظ وزير در 2
سوره مبارکه طه آيه 29 و سوره فرقان آيه 35 آمده است . ابن طقطقی معتقد است
وزير واسطة ميان شاهان و رعيّت است از اينرو لازم است که در سرشت وی قدری
از طباع پادشاهان و قدری نيز از طباع عوام وجود داشته باشد تا بتواند با
هريک از آن دو به قسمی رفتار کند که همواره مورد قبول و ميلشان باشد , و به
هر حال امانت و درستی سرماية وزير است . قوانين وزارت در زمان عباسيان برقرار گرديد . اما قبل از آن وزارت نه قاعده معينی داشت و نه قوانينپابرجائی , بلکه هريک از سلاطين دارای اطرافيان و اتباعی بودند [ و سلطان با آنان مشورت می کرد ] .1- زيدان , جرجی 0 تاريخ تمدن اسلام ج 1 ص 89            2- ابن خلدون , عبدالرحمن . مقدمه ابن خلدون ج 1 ص 452 , ت : پروين گنابادیچون بنی عباس به سلطنت رسيدند قوانين وازرت برقرار گرديد و وزير وزير ناميده شد , حال آنکه پيش از آن بدو کاتب و مشير می گفتند . 1 اولين
وزيری که برای خليفة اول عباسی وازرک کرد حنص بن سليمان ابوسلمه خلّال بود
و او را وزير آل محمد می گفتند . وی از موالی بنی حارث بن کعب به شمار می
آمد . ابوسمه از توانگران اهل کوفه به شمار می رفت . و همواره دارايي خويش
را در راه داعيان بنی عباس صرف کرد . سبب پيوستگی او با عباسيان اين بود که
داماد بکيربن ماهان بود و بکيربن ماهان دبير ابراهيم امام و يکی از خواص
وی به شمار می رفت . 2  پس از او چه کسی عهده دار وزارت سفاح شد اختلاف است
. بعضی گفته اند عبدالرحمان وزارت را برعهده گرفت . اما ابوالجهم مدتی
برای سفاح وازرت کرد . صولی می گويد : سفاح پس از ابوسلمه خالدبن برمک را
به سمت وزارت برگزيد . چنانکه گفته اند خالدبن برمک کار وزيران را انجام می
داد ولی به نام وزير خوانده نمی شد . 3 . تعداد وزيرانی که اسامی اشان در
کتاب الفخری فی الآداب السلطانيه و تاريخ طبری نقل شده حدود 27 وزير بوده .
مهمترين وزيران عباسی آل برمک بودند و اينان چنان در کارهای مملکتی نفوذ و
قدرت و استبداد به هم زدند , که هارون از روی ناچاری ريشة برامکه را
برانداخت بقسمی که بدبختی اين خاندان کاملاً مشهور است .در دوره اول
عباسی وزير در رأس همه امور قرار گرفت . اما اوضاع وزارت در دورة بعدی
عباسی تغييراتی يافت چنانکه در قرن چهارم هجری عنوان صاحب به عنوان وزير
افزودند . اسماعيل بن ابی الحسن عبادبن عباس وزير مؤيد الدوله ديلمی نخستين
وزيری است که دارای آن عنوان ( صاحب ) شد . نفوذ و قدرت وزيران طبعاً
مربوط به نفوذ و قدرت خلفاء بود . همينکه خلفاء ناتوان گشتند وزيران آنها
نيز بيکاره ماندند و کسان ديگر دارای قدرت و وزارت شدند که شدند که آنها را اميرالامراء می گفتند . 41- ابن طباطبا محمبن علی . تاريخ فخری ص 6-205 ت: محمدوحيد گلپايگانی         2- همان . ص 111 3- اسفياوک . اصفهانی – محمودبن محمدبن الحسين . دستورالوزراه . تصحيح دکتر رضا انزابی نژاد ص 26 و …4- 
زيدان , جرجی . تاريخ تمدن اسلام . ج1 ص 117 – اميرالامراء : از قرن 4 هـ
به بعد خلفای عباسی به فرمانروايان دولتهای کوچک مانند (آل بويه) عنوان
اميرالامراء می دادند . اميرالامراء در ولقع پادشاه و يا مثل پادشاه بود . 
 درباره حقوق وزيران بايد گفت : ميزان آنان معلوم نيست اما ظاهراً
بايد مقدار زيادی باشد و از آن گذشته وزيران مزبور همه نوع در اموال عمومی
دخل و تصرف می کردند ضمناً در صورت حساب دوران معتضد می بينيم که حقوق وزير
روزی ½ 33 دينار يا ماهی هزار دينار می باشد . حقوق وزيران دول اسلام
يکسان نبوده و کم و زياد می شده است . 1 در بعضی زمانها ثروت وزيران به
قدری زياد شد که به اندازه ثروت خلفا و بيت المال در دوران ترقی و متعالی
عصر عباسی رسيد. مثل اينکه سرای آنان بيت المال شده بود و مردمان طمع کار
جاه طلب با رشوه ها و هديه ها و پيش کش ها برای گرفتن مقام و منصب وزارت
دنبال اين و آن افتادند . اما منابع ثروت وزيران دوره عباسی چنين بود :1-
رشوه در موقع واگذارکردن کار 2- رشوه برای باقی گذاردن مأمورين بر سر کار
خودشان 3- دست اندازی بی حد و حساب به املاک مرد 4- اختلاس از اموال دولتی و
مالياتها 5- تجارت با ارزاق عمومی 6- سوء استفاده از عيار مکه و ضرب سکه
های کم عيار که سود زيادی ببار می آورد و …مصادره اموال وزيران نيز
وجود داشت . خلفاء اموال آنان را مصادره می کردند تا بدان وسيله کسری بيت
المال را جبران نمايند و اين اموال را نوعی عدالت اجتماعی می دانستند که
اموال عمومی را از وزيران گرفته بخزانه عمومی برسانند . خلفای نخستين عباسی
در آغاز اموال وزيران را نه از روی احتياج بلکه برای مجازات وزيران در
مقابل گناهان سياسی و امثال آن مصادره می کردند . 2 انواع وزارت :وزارت بر 2 قسم است : وزارت تفويض و وزارت تنفيذ .وزارت
تفويض : تفويض در لغت به معنی بازگذاشتن کار برکسی , سپردگی و واگذاری و
تسليم و توکل و پناه بردن است . بنابراين وزارت تفويض قسمتی از وزارت است
که در آن امام تدبير امور را به سپرد تا او همه کارها را با فکر و اجتهادش
انجام دهد . وزير تفويض جز 3 مورد زير که مخصوص خليفه بود , در همه کارها
از خود اختيار داشت و آن 3 چنين است : 1- حق تعيين وليعهد که وزير در آن
مداخله نداشت و 1- زيدان , جرجی . تاريخ تمدن اسلام ج 2 ص 346                 2- همان . ج 2 ص 370  مخصوص
خليفه بود  2- خليفه می توانست هرکس را که وزير به کار گماشته برکنار سازد
ولی وزير آن حق را نداشت 3- خليفه می توانست پيش خود از امامت استعفا دهد ,
اما وزير آن حق را نداشت . وزرای برامکه – يحيي بن اکثم – ابن فرات از
وزيران تفويضی عباسی بودند , خلفای عباسی درپاره ای موارد مهر خلافت را به
وزيران ( تفويضی ) می دادند و خود از هرجهت برکنار می نشستند .وزير
تنفيذ : وزير تنفيذی از خود اختيار نداشت و فقط اوامر خليفه را اجراء می
کرد و در واقع رابطه ميان مردم و خليفه محسوب می شد . خليفه می توانست 2
وزير تنفيذ داشته باشد اما وزير تفويض درهرحال يکی بود . 1 ماوردی اين تقسيم بندی را به صورت وزارت مختار و وزارت اجرا بيان می کند .حال
به ساير ادارات عباسی می پردازيم . و قبل از آن اشاره می کنيم 3 نشانه (
اشارات ) خلافت يعنی خطبه , سکه , طراز را عباسيان نيز داشتند . و پرچم و
بيرق , منبر و تخت و صندلی و حتی موسيقی نيز از نشانه های رسمی خليفه
شناخته می شد .دبيری : به دوران اول عباسی کار وزيران بسيار شد لازم
آمد کسانی را به ياری وزير گمارند تا در نظارت و اداره ديوان های مختلف وی
را مدد کند و اينان را دبير گفتند.معروفترين دبيران آن دوران . دبير نامه
ها , دبير خراج , دبير سپاه , دبير نگهبانی و دبير قضا بود . کار دبير نامه
ها توزيع فرمانها و عفونامه ها و انشای نامه های سياسی بود که پس از تحرير
به تصويب و مهر خليفه می رسانيد . مراجعه به نامه های رسمی و اصلاح و
تصحيح آن نيز از وظايف وی بود . و در مجلس قضا با خليفه می نشست و مهر
خليفه را براحکام می زد . خليفگان علاقه داشتند ؛ نامه هايشان شيوا و بليغ
انشا شود ( به همين منظور ) دبيران خويش را از مردان ادب پيشه و از
خاندانهای قديم انتخاب می کردند .حاجبی : خليفگان نخستين , هيچ کس را بردر خويش منتظر نمی شناساندند که همه طبقات مردم بی حاجب1- زيدان , جرجی . تاريخ تمدن اسلامی ج 1ص 118 ايضا حسن , ابراهيم حسن . تاريخ سياسی اسلام ج 2 ص 227 . ک ماوردی الاحکام …. ص 25                      2- حسن ابراهيم حسن . تاريخ سياسی اسلام . ج 2 ص 230و
مانع ايشان را توانستند ديد . عباسيان نيز به رسم امويان حاجبه گرفتند و
مردم را جز برای کارهای مهم بار ندادند . ميان مردم و خليفه 2 خانه فاصله
بود خانه خاصه , خانه عامه که هر دسته را مطابق رأیحاجب در جای معين می
پذيرفت . حاجب مقامی معتبر داشت و رئيس تشريفات يا وزير دربار عصر ما بود و
وظيفه داشت مردم را نسبت به مقام و اهميتشان به حضور خليفه برساند .حکومت
ولايات : سازمان اداری عباسيان به دوران اول براساس مرکزيت بود و حاکمان
ولايات مأمورانی بودند ( از طرف خليفه ) بجز حاکم در ولايات مأموران ديگر
بودند که از همه مهمتر خزانه دار بوده , ناظر پست و قاضی . و حاکم بجز
امامت نماز و فرماندهی سپاه کاری نداشت . سيدامير , می گويد ” سازمان اداری
قوانين معين داشت و از سازمانهای جديد دست کم , نداشت . يعقوبی در کتابش
نام حاکمان دوران سفاح را ياد کرده است . 1ديوانها : مهمترين ديوانهای دولت که هريک وزارتی بود چنين است:ديوان خراج , ديوان ديه , ديوان نظارت ,ديوان
سپاه , ديوان موالی و غلامان که فهرست موالی و بندگان خليفه را نگه می
داشت . ديوان بريد , ديوان مراقب خرج , ديوان نامه ها , ديوان حوائج ,
ديوان احشام , ديوان عطايا , ديوان آبياری که بر پلها و ترعه ها و آب نظارت
داشت . از عنوان ديوانها وظايف آن را توان دانست . ديوان رنام که چيزی
شبيه ديوان محاسبات عصر ما بود از معتبرترين ديوانهای دولت به شمار می آمد
که منصور پايه نهاد و اين ديوان عهده دار جمع آوری خراج عراق , ثروتمندترين
ولايتهای دولت بود . . ديوان ديگر که عباسيان به وجود آوردند ديوان
مکاتبات و مراجعات بود . 4 قسمت داشت : ديوان سپاه که مقرری ها در آن ثبت
می شد . ديوان اعمال که ناظر مستمری و حقوق بود . ديوان عمال که نصب و عزل
همه با آن بود , ديوان بيت المال که در خرج ودخل دولت نظر می کرد و هم از
جمله سازمانهــا اداره ای بود که به امور مردم غيرمسلمـــان می رسيد که
رئيس آن دبير جهباز عنوان داشت .1- حسن ابراهيم حسن . تاريخ سياسی اسلام ج 2 ص 231  و ايضاً ابن خلدون . مقدمه ص 455                     2- همان . ص 234 ايضاً اميرعلی . تاريخ عرب و اسلام ص 406 …این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 18

 

تاريخ تشكيلات مالي عباسيان تحقیق در مورد تاريخ تشكيلات مالي عباسيان دانلود تحقیق تاريخ تشكيلات مالي عباسيان دانلود رایگان تحقیق تاريخ تشكيلات مالي عباسيان پروژه تاريخ تشكيلات مالي عباسيان مقاله تاريخ تشكيلات مالي عباسيان مقاله در مورد تاريخ تشك

نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان پاوه

استان کرمانشاه,لایه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان پاوه,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان پاوه,نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان پاوه دانلود نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان پاوه دانلود فایل نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان پاوه…

تحقیق آمار رابطه بین نمره پایانی و نمره مستمر

آمار رابطه بین نمره پایانی و نمره مستمر,بررسی رابطه بین نمره پایانی و نمره مستمر,تحقیق رابطه بین نمره پایانی و نمره مستمر,رابطه,رابطه آماری بین نمره پایانی و نمره مستمر,رابطه بین نمره پایانی و نمره مستمر,مقاله رابطه بین نمره پایانی و…

جزوه درس آزمایشگاه متالوگرافی

پروژه جزوه درس آزمایشگاه متالوگرافی,تحقیق در مورد جزوه درس آزمایشگاه متالوگرافی,جزوه درس آزمایشگاه متالوگرافی,دانلود تحقیق جزوه درس آزمایشگاه متالوگرافی,دانلود رایگان تحقیق جزوه درس آزمایشگاه متالوگرافی,مقاله جزوه درس آزمایشگاه متالوگرافی جزوه درس آزمایشگاه متالوگرافی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با…

تحقیق مزاياي استفاده از کامپيوتر

تحقیق در مورد مزاياي استفاده از کامپيوتر,تحقیق مدیریت مزاياي استفاده از کامپيوتر,تحقیق مزاياي است,تحقیق مزاياي استفاده از کامپيوتر,دانلود تحقیق مزاياي استفاده از کامپيوتر,دانلود مقاله مزاياي استفاده از کامپيوتر,مقاله مزاياي استفاده از کامپيوتر دانلود تحقیق مزاياي استفاده از کامپيوتر دانلود فایل…

جزوه مبانی نظری معماری، تألیف استاد مهدی حجت

پایان نامه مبانی نظری معماری,تحقیق در مورد مبانی نظری معماری,تحقیق مبانی نظری معماری,مبانی نظری معماری,مبانی نظری معماری ایرانی,مبانی نظری معماری موزه هنرهای معاصر,مبانی نظری معماری نقره کار,مقاله مبانی نظری معماری دانلود جزوه مبانی نظری معماری، تألیف استاد مهدی حجت دانلود…

نقشه ی بخش های شهرستان اشنویه

استان آذربایجان,بخش های شهرستان اشنویه,شیپ فایل بخش های شهرستان اشنویه,شیپ فایل بخش های شهرستانها,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان اشنویه,نقشه ی بخش ها,نقشه ی بخش های شهرستان اشنویه,نقشه ی بخش های شهرستانها,نقشه ی جی آی اس بخش های شهرستان اشنویه…

پاورپوینت نظام سلامت در سوئد

بیمه در اروپا,بیمه ها در نظام سلامت سوئد,خدمات درمانی در سوئد,راز سلامت سوئدی ها,نظام سلامت سوئد,نظام هاي بهداشتي و درماني تطبيقي,هزینه درمان در اروپا پاورپوینت نظام سلامت در سوئد رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع نظام سلامت در…

تحقیق بلوتوث

پایان نامه بلوتوث,پایان نامه در مورد بلوتوث,پایان نامه درباره بلوتوث,تحقیق بلوتوث,تحقیق در مورد بلوتوث,تحقیق درباره بلوتوث,تحقیق درباره ی بلوتوث,مقاله ای در مورد بلوتوث,مقاله در مورد بلوتوث,مقاله در مورد بلوتوث pdf,مقاله درباره ی بلوتوث دانلود تحقیق بلوتوث دانلود فایل دانلود تحقيق در…

طراحی وب سایت با سیستم مدیریت محتوای جوملا

آموزش نصب جوملا,بهترین سیستم مدیریت محتوا,پروژه آماده برنامه نویسی و طراحی وب سایت,پروژه آماده طراحی وب سایت,جاوا اسکریپت,جی کوئری,دانلود پروژه طر,دانلود قالب جوملا,سیستم های مدیریت محتوی,طراحی وب سایت,طراحی وب سایت دانشگاه,نرم افزار جوملا طراحی وب سایت با سیستم مدیریت محتوای…

 • تحقیق مفاهيم و فلسفه مديريت كيفيت جامع
 • پاورپوینت مفاهيم و فلسفه مد,تحقیق مفاهيم و فلسفه مديريت كيفيت جامع,دانلود تحقیق در مورد مفاهيم و فلسفه مديريت كيفيت جامع,دانلود تحقیق مفاهيم و فلسفه مديريت كيفيت جامع,فلسفه مديريت كيفيت جامع,مفاهيم,مقاله در موردمفاهيم و فلسفه مديريت كيفيت جامع تحقیق مفاهيم و…

 • پاورپوینت مديريت الكترونيكي روابط با مشتريان (e-CRM)
 • پاورپوینت مديريت الكترونيكي روابط با مشتريان,تحقیق مديريت الكترونيكي روابط با مشتريان,مديريت الكترونيكي روابط با مشتريان,مديريت الكترونيكي روابط با مشتريان crm,مديريت الكترونيكي روابط با مشتريان ppt,مقاله مديريت الكترونيكي روابط با مشتريان دانلود پاورپوینت مديريت الكترونيكي روابط با مشتريان (e-CRM) دانلود فایل…

 • تحقیق ترانس جریان ct
 • اندازه گیری ترانس جریان ct,انواع ترانس جریان ct,پایان نامه ترانس جریان,تحقیق ترانس جریان ct,ترانس جریان ct,ترانس های جریان ct,ترانسفورماتور جریان ct,جریان ثانویه ترانس جریان ct,قیمت ترانس جریان ct,مشخصات ترانس جریان ct,مقاله ترانس جریان ct دانلود تحقیق ترانس جریان ct دانلود…

 • تحقيق انتفاضه الاقصي
 • الاقصي,انتفاضه,انتفاضه الاقصي,تحقيق علوم سياسي,دانلود تحقيق,علوم سياسي,فلسطين اشغالي,كار تحقيقي علوم سياسي دانلود تحقيق انتفاضه الاقصي دانلود فایل انتفاضه واژه اي است كه از سال. 1366 ش وارد واژگان انقلابي سياسي مصطلح روزمره شده است. تا پيش از اين لفظ انتفاضه فقط…

 • تحقیق دانش آموزان و ترسیم چشم انداز مسیر زندگی، تحصیلی و شغلی
 • تحقیق چشم انداز زندگی دانش آموزان,تحقیق دانش آموزی,تحقیق زندگی,تحقیق زندگی تحصیلی دانش آموزان,تحقیق زندگی دانش آموزی,چشم انداز زندگی تحصیلی دانش آموزان,دانش آموزان و ترسیم چشم انداز مسیر زندگی,زندگی تحصیلی دانش آموزان,زندگی شغلی دانلود تحقیق دانش آموزان و ترسیم چشم انداز…

 • مجموعه طلایی تئوری های مدیریتی شرکت هما
 • آشنایی با تئوری های مدیریتی,تئوری های مدیریتی,تئوری های مدیریتی پیشرفته,تئوری های مدیریتی دولتی,تئوری های مدیریتی شرکت هما,دانلود تئوری های مدیریتی,دانلود مقاله مدیریت,معرفی تئوری های مدیریتی,مقاله مدیریت شرکت هما,نحوه مدیریت شرکت هما دانلود مجموعه طلایی تئوری های مدیریتی شرکت هما دانلود…

 • تحقیق بيماري‌ هاي پالپ و پري اپيكال
 • بيماري‌هاي پالپ و پري اپيكال,تحقیق بيماري‌هاي پالپ و پري اپيكال,دانلود بيماري‌هاي پالپ و پري اپيكال,مقاله بيماري‌هاي پالپ و پري اپيكال تحقیق بيماري‌ هاي پالپ و پري اپيكال رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع بيماري‌ هاي پالپ و پري اپيكال،در…

 • پاورپوینت بخش بستری بیمارستان
 • عکس بستری در بیمارستان,عکس بستری شدن در بیمارستان,عکس بیمار در بیمارستان,عکس بیمارستانی,عکس داخل بیمارستان,عکس دختر بستری در بیمارستان,عکس زن در بیمارستان,عکس مریض در بیمارستان پاورپوینت بخش بستری بیمارستان رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت بخش بستری بیمارستانقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید:…

 • تحقیق تاثیر هوش هيجاني ابزاري نوين در مديريت بازار
 • پاورپوینت هوش هيجاني,پروژه در مورد مديريت بازار,تحقیق آماده در مورد هوش هيجاني,تحقیق د,تحقیق هوش هيجاني,دانلود تحقیق در مورد هوش هيجاني,مديريت بازار,مقاله در مورد مديريت بازار,هوش بين فردي,هوش تحصيلي,هوش هيجاني تحقیق تاثیر هوش هيجاني ابزاري نوين در مديريت بازار رفتن به…

 • فایل اکسل حقوق دستمزد بیمه مالیات و ... 1397
 • فایل اکسل حقوق دستمزد,فایل اکسل حقوق دستمزد 94,فایل اکسل حقوق دستمزد 95,فایل اکسل حقوق دستمزد 96,فایل اکسل حقوق دستمزد سال 94,فایل اکسل حقوق دستمزد سال 95,فایل اکسل حقوق دستمزد سال 96 فایل اکسل حقوق دستمزد بیمه مالیات و ... 1397…

 • تحقیق بررسی ورزش حرفه ای و آماتور
 • بررسی ورزش حرفه ای,پایان نامه تربیت بدنی پیرامون ورزش,پروژه ورزش حرفه ای,تحقیق تربیت بدنی ورزش حرفه ای,تحقیق در مورد ورزش حرفه ای,تحقیق ورزش حرفه ای,دانلود تحقیق تربیت بدنی در مورد ورزش حرفه ای,دانلود تحقیق ورزش حرفه ای,مقاله ورزش حرفه ای…

 • تحقیق تحولات دوران كودكي
 • پایان نامه تحولات دوران كودكي,پایان نامه دوران كودكي,تحقیق تحولات دوران كودكي,تحقیق دوران كودكي,تحولات دوران كودكي,دانلود تحقیق تحولات دوران كودكي,دانلود مقاله تحولات دوران كودكي,دوران كودكي,مقاله تحولات دوران كودكي,مقاله دوران كودكي دانلود تحقیق تحولات دوران كودكي دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد تحولات دوران…

 • تحقیق حقوق خانواده
 • بررسی حقوق خانواده,پایان نامه حقوق پیرامون حقوق خانواده,پروژه حقوق خانواده,تحقیق حقوق خانواده,تحقیق در مورد حقوق خانواده,دانلود تحقیق حقوق خانواده,دانلود تحقیق حقوق در مورد حقوق خانواده,مقاله حقوق خانواده تحقیق حقوق خانواده رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:مقدمهانقلاب صنعتي را…

 • جزوه آموزشی نرم افزار پلکسیس 2بعدی
 • آموزش plaxis,آموزش پلکسیس,آموزش تخصصی پلکسیس,آموزش مدلسازی با پلکسیس,پروژه پلکسیس,پلکسیس,جزوه آموزش نرم افزار plaxis,جزوه آموزشی plaxis,جزوه آموزشی پلکسیس,جزوه آموزشی نرم افزار پلکسیس 2بعدی,مدلسازی در پلکسیس,نمونه پروژه در پلکسیس دانلود جزوه آموزشی نرم افزار پلکسیس 2بعدی دانلود فایل دانلود جزوه آموزشی نرم…

 • پاورپوینت شبه پتانسیل
 • انواع پتانسیل,پاورپوینت شبه پتانسیل,پتانسیل الکتریکی,پتانسیل چیست,پتانسیل یعنی چه,روش هاي توليد شبه پتانسيل,شبه پتانسيل اتمي,شبه پتانسيل بلوري,شبه پتانسيل هاي نیمه موضعي,فرمول انرژی پتانسیل,معن,مفهوم انرژی پتانسیل,مفهوم پتانسیل پاورپوینت شبه پتانسیل رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع شبه پتانسیل، در قالب…

 • تحقیق سازمان های کامپیوتری و فرآیند مدیریت سازمان
 • سازمان های کامپیوتری,سازمان های کامپیوتری و فرآیند مدیریت سازمان,فرآیند مدیریت استراتژیک در سازمان,فرآیند مدیریت استراتژیک در سازمان های کامپیوتری,فرآیند مدیریت سازمان,فرآیند مدیریت سازمانی,فرآیند مدیریت فرهنگ سازمان دانلود تحقیق سازمان های کامپیوتری و فرآیند مدیریت سازمان دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع…

 • پاورپوینت مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی
 • جزوه مبانی کامپیوتر وبرنامه نویسی ,جزوه مبانی کامپیوتر وبرنامه نویسی دانشگاه آزاد,جزوه مبانی کامپیوتر وبرنامه نویسی مقدماتی,دانلود ک,کتاب مبانی کامپیوتر وبرنامه سازی,مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی مقدماتی,مبانی کامپیوتر وبرنامه نویسی به زبان c پاورپوینت مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی رفتن…

 • تحقیق معماري سازمان و پياده سازي سيستم جامع اطلاعاتي و اتوماسيون مورد نياز
 • پاورپوینت معماري سازمان,پروژه آماده,پروژهمعماري سازمان,تحقیق آماده در مورد معماري سازمان,تحقیق معماري سازمان,دانلود تحقیق در مورد معماري سازمان,دانلود تحقیق معماري سازمان,معماري سازمان,مقاله در موردمعماري سازمان,مقاله معماري سازمان تحقیق معماري سازمان و پياده سازي سيستم جامع اطلاعاتي و اتوماسيون مورد نياز رفتن…

 • تحقیق شعارهای منتخب استاندارد
 • پایان نامه روانشناسی پیرامون شعارهای منتخب استاندارد,پروژه شعارهای منتخب استاندارد,تحقیق در مورد شعارهای منتخب استاندارد,تحقیق روانشناسی شعارهای منتخب اس,تحقیق شعارهای منتخب استاندارد,دانلود تحقیق شعارهای منتخب استاندارد,مقاله شعارهای منتخب استاندارد تحقیق شعارهای منتخب استاندارد رفتن به سایت اصلی  بخشی از متن…

 • دیکشنری جامع مهندسی
 • دانلود دیکشنری مهندسی,دانلود دیکشنری مهندسی pdf,دانلود رایگان دیکشنری فنی,دانلود رایگان دیکشنری مهندسی,دانلود واژه نامه مهندسی,دیکشنری آماده مهندسی,دیکشنری مهندسی,دیکشنری مهندسی pdf,واژه نامه مهندسی,واژه نامه مهندسی pdf دانلود دیکشنری جامع مهندسی دانلود فایل دانلود دیکشنری جامع مهندسی برای تمامی رشته های مهندسی،در قالب…

  پاسخی بگذارید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *